Skip to main content

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Колку повеќе приликите се против Вас толку подобро се манифестира Вашата внатрешна снага,, С. Јесудијан

Духовните трагачи од најстари времиња до денешни дни се во постојана потрага по изворот на среќата и вечното блаженство. Јогата нуди еден од бројните патишта на Самоспознание и Себерализација. Таа пракично ни дава искуства дека единствено смирениот ум, прочистеното и отворено срце може да ја прифатат реалноста која протекува без да ја искриват сликата за неа. Така на секој практикант по јога му се нуди сопствената животна патека без премногу да пати и страда во овој физички свет на егзистенција каде севкупниот психоментален развој станува секојденавие. А во ова секојдневието мора да се издигнеме преку јога праксата над катадневните страдања и патење