Skip to main content
Специјални Артикли

Јога и Праксата

,,Грам пракса вреди повеќе него тони теорија,, Свами Шивананда Јогата тргува од фактот дека ние не сме само физичко суштество, туку пред се, сме сложено психофизичко и ментално битие кое и како член на општеството има одредена социјална положба и обврска. Токму од тука грижата за себе е природен процес.…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Прана

,,Праната гори како оган и свети како сонце. Таа е она што е, и тоа што не е. Таа е она што е вечно,, Прашна Упанишада Праната е сила, снага, енергија, животен здив. . Таа е фундаментот на се што постои, виталната енергија која го исполнува целиот уневерзум. Највидлива манифестација…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 1 – Вовед во Дишењенто

,,Без дишење нема живот на Земјата,, Ведантата Манифестацијата на животот започнува со вдишување а завршива со здивот на издишување. Меѓу овие два здива, почетниот и завршниот тече цел еден живот во кои дишењето е маркантен и витален процес кој го определува квалитетот и должината на нашите животи, состојбата на нашата…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 2 – Принципи во Дишењенто

,,Оној кој правилно диши, стекнува контрола над целото свое битие,, Хатха јога прадипика Болестите може да ги отстраниме и да ги трганеме далеку од нас а здравјето да биде константа во нашето секодневие само ако на нашиот организам му обезбедиме редовна, навремена и свежа количина на животна енергија - Прана,…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 3 – Комплетно јога Дишење

,,Бидејќи дишењето е живот, ако добро дишеш подолго и ќе живееш,, Староиндиска поговорка - мудрост Дишењето, особено свесното и контолирано дишење е елемент вграден во секоја јога вежба, во било која и да е јога пракса и во секој систем на јога. И нема ниту еден јога систем, ниту една…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 4 – Приорогно Дишење

,,Дишењето не само што го одржува физичкото тело, туку е и директен медиум за развојот на свеста,, Парамханса Сатјананда Правилното и здраво дишење се одвива низ нос и енергетската виталност се зголемува со свесно, длабоко, бавно, бесшумно и лесно дишење. Ова во основа го овозможува комплетното јога дишење, комбинирано со…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 5 – Духовната Димензија на Дишење

,,Пер аспера ад астра,, Латинска мудрост Многу често во секојдневниот живот низа работи и процеси ги работиме и изведуваме нагонски, механички или автоматски. Во тие дејности и во тие активности минуваат минути, часови, денови.... минуваат многу година од нашите животи без да забележиме дека минало детството, младоста, нашиот работен век.…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 6 – Здивот и Неговата Промена

,,Панта реи,, Хераклит Се се движи се се менува. Светот во кои сме и што не опкружува е свет на промени, свет на вечна променлива рамнотежа. Се менуваат и денот и ноќта, мракот и утрото, уморот и акстивностите...Тие промени се проткајуваат во секој сегмент на надворешниот свет и се провлекуваат…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 7 – Вовед во Нади Шодан

,,Кога го совладаме дишењето, владееме со мислите,, Махариши Махеш Јоги За да се искористи најдоброто и максимумот од дишењето а особено од техниките на пранајама, на веќе створената позитивна навика на комплетно јога дишење, како вовед во пранајама секојдневно, редовно и прогресивно треба да се работи НАДИ ШОДАН. Таа преставува…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 8 – Нади Шодан Пракса

,,Кога сите нади и чакри кои се нечисти се прочистат, тогаш практикантот е способен да ја задржи праната,, Хатха јога прадипика Контролата на здивот низ ноздрвите се прави со посебна мудра на десната рака поставена пред лицето позната како ПРАНАЈАМА МУДРА или уште и наречена НАСИКАГРА МУДРА. Со палецот се…
Perfect Yoga
April 5, 2014