Skip to main content
Perfect Yoga

Perfect Yoga

Учител по Јога – Љубен Луј Ѓорѓиоски

The NEW SEASON of PERFECT YOGA is starting today!

The NEW SEASON of PERFECT YOGA is starting today, October 3 ,every Tuesday and Thursday at the renewed and refreshed space of the elementary school “Kuzman Josifovski -PITU”, Anton Panov Str. 2, (Ognan Prica), Kisela Voda-Center, Skopje.
  • YOGA COURSE FOR BEGINNERS: Tuesday and Thursday at 19:15

Luj, the Yoga Teacher, is expecting you.

Од ВТОРНИК 03 ОКТОМВРИ почнува Перфект ОСНОВЕН ЈОГА КУРС во ОУ Кузман Ј.ПИТУ.  Секој ВТОРНИК и ЧЕТВРТОК од 19:15h
А од ПОНЕДЕЛНИК 16 ОКТОМВРИ во Карпош 1 наспроти Центарот за Странски Јазици во просторот на клубот FORMA VITALE FITNESS секој ПОНЕДЕЛНИК и СРЕДА од 20:05 h.
Бројот на места е ОГРАНИЧЕН. Одберете и пријаввете со SMS или со повик на ? 070 637 911
Ве очекува Луј учителот по јога
  • ЈОГА КУРСОТ ЗА ПОЧЕТНИЦИ вторник и чтврток од 19:15 h.

Ве очекува Луј, учителот по јога.