Пранајама 9 – Вовед во Текниките на Дишење

By Фељтон

,,Асаните се растенија, вежбите на Пранајама се цветови а преку цветот доаѓаат плодови,, Парамханса Свами Махешварананда Човекот од дамнина е во вечна потрага по методите со кои ќе го зачува здравјето и виталноста а во исто време ќе го продолжи сопствениот животен век во среќа и радост. Јогата создала начини…

Read More

Пранајама 10 – Подготовки на Контролирано Дишење

By Фељтон

,,Влегувам во секое живо битие и престојувам во него како живототворен здив,, Бхагават Гита Во денешниот свет, каде човекот во разни животни ситуации мора да прави работи кои се граничат а често дури и ги надминуваат и неговите можности успехот зависи и е во дирекна спрега со неговите здрави животни…

Read More

Пранајама 11 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 1

By Фељтон

,,Оној кој ја гледа целта не може да го изгуби патот,, С. Јесудијан Во класичните дела за јогата, опишани се десетина техники на ПРАНАЈАМА кои правилно применувани нудат позитивни влијанија кај практикантите. Денес, нивната примена во јогата под овие или нови имиња е во голема мера и во зависност од…

Read More

Пранајама 12 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 2

By Фељтон

,,Човекот е битие створено за да самото себе се надмине,, Ниче Јогата ја носи традицијата од минатото, кога од митски времиња и низ текот на илјадници година познати и многу анонимни јоги со својата непрекината пракса и лични искуства ја обликувале јогата. Таа денес е совршена теоретска и прагматична филисофија…

Read More

Пранајама 13 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 3

By Фељтон

,,Во работата е себеостварувањето,, Бхагавад Гита Почетокот, текот на животот и неговитот крај се одбележани со дишење. Од начинот на дишењето зависи квалитот на животот и успехот на секој поединец. Стеканувањето навика на свесно и контролирано дишење и неговата примена во секојдневието го исполнува животот на практикантот со виталност, здравје,…

Read More

Пранајама 14 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 4

By Фељтон

,,Вежбањето е најдобриот учител,, Латинска мудрост ПРАНАЈАМА -техниките на контролирано и свесно дишење се составен дел на сите системи и пракси по јога. Со нив здивот станува продолжен, бавен и суптилен а животот здрав, витален, духовно цврст и ментално јак. Со упаствата за изведување на ПЛАВИНИ завршува описот на древните…

Read More

Пранајама 15 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 5

By Фељтон

,,Кога ќе забележите дека вашето дишење е мирно, длабоко и без никаква непотребна пауза, ќе доживеете чувство на голем поттик и радост,, Свами Рама Постојаната грижа за себе јогините го исполнуваат со секојдневните јога вежби и таа се манифестира кај секој од нив во лично искуство. Тоа се преточува и…

Read More

Пранајама 16 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 6

By Фељтон

,,Вистинската мисла може да го придвижи и небото и земјата,, Кинеска мудрост Редовната, навремена и по упаства извршената пракса на дишења го води секој практикант кон сигурна цел за здрав и хармоничен живот. Независно дали вежбата е едноставна или сложена треба да се работи внимателно, стрпливо по упаства и советите…

Read More

Гуру Пурнима – Денот на Духовните Учители

By Фељтон

Денот на Полна месечина во месец јули е посебен ден. Тоа е традиционален празник кои го прославуваат сите кои се на патот на јогата и духовноста. Се нарекува ГУРУ ПУРНИМА: Денот на духовните учители. Тоа е ден на исклучителна и нагласена духовна врска меѓу учителот и ученикот. Во животот на…

Read More

Гуру Пурнима 1 – Денот на Духовните Учители

By Фељтон

,,Послушај ги мудрите зборови на големите души и следи ги,, Гуру-бакти јога Имајќи ја во предвид различната природа на луѓето, нивниот различен психофизички и ментален потенцијал и духовен развој, јогата нуди различни патишта кои водат до иста цел: самоспознаие и самореализација. Во остварување на целта води редовната јога пракса –…

Read More