Happy Yoga 6 – Креативност и Развој на Децата со Јога

By Фељтон

,,Ќе бидеме она, во што и веруваме, онолку многу колку што во тоа веруваме,, Суфи – мудрост Јогата е една од ретките дисциплини, во која натпреваруачкиот дух не постои. Во јогата нема натпреварување кој подобро или побрзо-поспоро изведува некоја вежба, споредување со други или притоскот за постигнатото. Таа ја поттикнува…

Read More

Happy Yoga 7 – Развојот на Децата со Јога

By Фељтон

,,Нашите животи се отелотворение на нашите карактери,, С. Радхакришнан Секој човек и секое битие исконски се труди да го одржи своето здравје. Само здраво тело носи здрав дух и му нуди на секого вистинска и трајна среќа. Јогата има развиено методи со чија примена човекот може да постигне совршено владеење…

Read More

Атма – 2 – Лила Амрит Козмичкиот Танц на Животот

By Фељтон

,,Оној кој има верба има се, а на кого таа му недостасува тој нема ништо,, Рамакришна Земјата, пленетата на која живееме трепери меѓу два пола, така и луѓето како и сите останати суштества на оваа планета се носители на двојниот поларитет. Таа поларност, особина да се поседува позитивниот и негативниот…

Read More

Атма – 3 – За Душата

By Фељтон

,,Животот е … предизвик – престретни го! …борба – прифати ја!,, Свами Шивананда Човекот не е само физичко тело, збир на коски, мускули, течности … туку тој е сложено битие од низа проникнати тела (четири ), со различна стурктура, кое започнува со елементите на грубото физичко тело до најсложените слоеви…

Read More

Јога за ‘Рбет 1 – Основи на Јогата за ‘Рбет

By Фељтон

,,Нема болест, ниту старост за човекот… чие тело е искалено со огнот на ЈОГАТА,, Шветашватара-Упанишада Јогата како практична философија и потврдена наука за животот го посматра човекот во својата изворност и целокупност. Преку неа секојдневно стануваме свесни за природниот животен ритам, за личната одговорност во одржувањето и негувањето на сопственото…

Read More

Јога за ‘Рбет 2 – Здравје и Радост во Секојдневнието – 1

By Фељтон

,,За да постигнеш успех мора да имаш огромна издржливост и неограничена снага на волјата,, Вивекананда Човекот исправено и достоинствено доминира со Сината Плаета, во која тој е зенитот на биолошката еволуција на целиот жив свет. ’Рбетот е основата околу која е фокусирана целокупната подвижност на телото, нужна неопходност за одржување…

Read More

Јога за ‘Рбет 3 – Здравје и Радост во Секојдневнието – 2

By Фељтон

,,Должност е да бидеме здрави,, С. Јесудиан Намалената физичка подвижност, ограничените секојдневни движења, надополнети со неквалитетна храна најчесто конзумирана во брзање, често во комбинација со неправилен режим на исхрана и со секојдневна изложеност на постојани ментални напрегања: предизвикуваат разни непријатности, тегоби и болести кај нашите современици. Чувството на замор дури…

Read More

Јога за ‘Рбет 4 – Болки во Грбот

By Фељтон

,,Што и да замисли умот, тоа може и да се оствари,, К. Стоун Разните медициски испитувања и статистички истражувања покажуваат значително процентуално зголемување на се позачестените непријатности и болки во грбот. Тие во последните години добиваат димензија на масовност кај светската популација слично како хронични експанзии на настинки. Во последните…

Read More

Јога за ‘Рбет 5 – Потребата од Јога за ‘Рбет во Секојдневнието

By Фељтон

,,Човекот е таков, каков што е неговиот ум,, Јога мудрост Денес со сигурност се знае дека болките во грбот и ‘рбетниот столб се резултат на погрешни животни навики. Особено неправилната држење на телото односно на ‘рбетот, работата од седечка положба, зачестените психички и емоционални растројства, ограничената физичка подвижност во комбинација…

Read More

Јога Нидра

By Фељтон

,,Низ Јогата, се здобиваме со способност да ги смириме нашите бранови од мисли,, Патанџали Одамна е познато а и секојднево се потврдува, дека таму каде што има недостиг од редовна физичката активност и е присутен брзиот ритам на живот, тука се зачестени заморот, демнее поспаноста, нервозите се неминовност, депресијата владее,…

Read More