Ода на Животот

By Специјални Артикли

,, На Тоше и на татко ми Благоја за мир и спокој во вечноста со љубов, почит и понизност,, Луј Во една ладна саботна декемвриска вечер во годината на змејот, при нашата фамилијарна прошетка низ центарот на Скопје, ја забележавме големата музичка звезда Тоше, како седеше во неговиот џип, а…

Read More

Феноменот Јога

By Специјални Артикли

Скоро секој човек се наоѓа во некоја животна ситуација во која се прашува себе: дали вреди да се продолжи да се живее на таков начин. Има моменти кога некои принципи треба сериозно да се преиспитаат и да да се размисли околу нивната целисходност оклу нивната понатамошна примена или нивна замена….

Read More

Поделба на Јогата

By Специјални Артикли

,,Јас којшто сум сигурен дека сум, се уште не знам доволно јасно кој сум,, Рене Декарт Јогата во своето многувековно непрекинато постоење успеала да ја пренесе својата изворност, мудрост и пракса и како древно учење да допре до денешми дни. Таа е една од ретките философски и духовни дисциплини која…

Read More

Јога и Праксата

By Специјални Артикли

,,Грам пракса вреди повеќе него тони теорија,, Свами Шивананда Јогата тргува од фактот дека ние не сме само физичко суштество, туку пред се, сме сложено психофизичко и ментално битие кое и како член на општеството има одредена социјална положба и обврска. Токму од тука грижата за себе е природен процес….

Read More