Skip to main content
Фељтон

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Колку повеќе приликите се против Вас толку подобро се манифестира Вашата внатрешна снага,, С. Јесудијан Духовните трагачи од најстари времиња до денешни дни се во постојана потрага по изворот на среќата и вечното блаженство. Јогата нуди еден од бројните патишта на Самоспознание и Себерализација. Таа пракично ни дава искуства дека…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Медитацијата е онаа светлост во умот која го осветлува патот за дејствување,, Џ. Кришнамурти ЈОГАТА ни дава поука дека: во животот на човекот најчесто изворот на сите спротставености, борби, порази и болки треба да го бараме внатре во самиот човек и во неговата немоќност да биде она што може и…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Медитацијата е онаа светлост во умот која го осветлува патот за дејствување; а без таа светлост нема љувов,, Џ. Кришнамурти Од далечното минато од времето на легендарниот јога систематичар Патанџали, кога митот и легендата се испреплетувале и почнале да се преточуваат во духовна повест со која се испишувала историјата на…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Колку повеќе приликите се против Вас толку подобро се манифестира Вашата внатрешна снага,, С. Јесудијан Јогата е тесно поврзана со животот. Таа преку својата пракса и ЈОГИСКАТА МЕДИТАЦИЈА му дава на аспирантот искуство како да се спознае самиот себе, својата природа и целисходноста на својот живот. Иако јога праксата и…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Чекори по патеката на смирена постојаност,, Далај Лама Духовните аспиранти од најстари времиња до денешни дни се во постојана потрага по Изворот на среќата и вечното блаженство. Јогата нуди еден од низата патишта кои водат кон Самоспознание и Себерализација. Таа пракично ни дава искуства со кои ќе се смири умот…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Медитација – Философија на Медитацијата

,,Кога ја спознаеш суштината, ќе има ли заблуди ?,, Т. Кришнамачарја Преку ЈОГАТА и ЈОГИСКАТА МЕДИТАЦИЈА секој искрен и дисциплиниран аспирант стекнува знаење и способности кои практично се неограничени. На редовните јога практиканти им се отвораат портите за Лично спознаие преку дисциплинирање на сопсвеното тело - каја, здивот - прана,…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Прана

,,Праната гори како оган и свети како сонце. Таа е она што е, и тоа што не е. Таа е она што е вечно,, Прашна Упанишада Праната е сила, снага, енергија, животен здив. . Таа е фундаментот на се што постои, виталната енергија која го исполнува целиот уневерзум. Највидлива манифестација…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 1 – Вовед во Дишењенто

,,Без дишење нема живот на Земјата,, Ведантата Манифестацијата на животот започнува со вдишување а завршива со здивот на издишување. Меѓу овие два здива, почетниот и завршниот тече цел еден живот во кои дишењето е маркантен и витален процес кој го определува квалитетот и должината на нашите животи, состојбата на нашата…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 2 – Принципи во Дишењенто

,,Оној кој правилно диши, стекнува контрола над целото свое битие,, Хатха јога прадипика Болестите може да ги отстраниме и да ги трганеме далеку од нас а здравјето да биде константа во нашето секодневие само ако на нашиот организам му обезбедиме редовна, навремена и свежа количина на животна енергија - Прана,…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Фељтон

Пранајама 3 – Комплетно јога Дишење

,,Бидејќи дишењето е живот, ако добро дишеш подолго и ќе живееш,, Староиндиска поговорка - мудрост Дишењето, особено свесното и контолирано дишење е елемент вграден во секоја јога вежба, во било која и да е јога пракса и во секој систем на јога. И нема ниту еден јога систем, ниту една…
Perfect Yoga
April 5, 2014