Медитација – Философија на Медитацијата

By Фељтон

,,Колку повеќе приликите се против Вас толку подобро се манифестира Вашата внатрешна снага,, С. Јесудијан Духовните трагачи од најстари времиња до денешни дни се во постојана потрага по изворот на среќата и вечното блаженство. Јогата нуди еден од бројните патишта на Самоспознание и Себерализација. Таа пракично ни дава искуства дека…

Read More

Медитација – Философија на Медитацијата

By Фељтон

,,Медитацијата е онаа светлост во умот која го осветлува патот за дејствување,, Џ. Кришнамурти ЈОГАТА ни дава поука дека: во животот на човекот најчесто изворот на сите спротставености, борби, порази и болки треба да го бараме внатре во самиот човек и во неговата немоќност да биде она што може и…

Read More

Медитација – Философија на Медитацијата

By Фељтон

,,Медитацијата е онаа светлост во умот која го осветлува патот за дејствување; а без таа светлост нема љувов,, Џ. Кришнамурти Од далечното минато од времето на легендарниот јога систематичар Патанџали, кога митот и легендата се испреплетувале и почнале да се преточуваат во духовна повест со која се испишувала историјата на…

Read More

Медитација – Философија на Медитацијата

By Фељтон

,,Колку повеќе приликите се против Вас толку подобро се манифестира Вашата внатрешна снага,, С. Јесудијан Јогата е тесно поврзана со животот. Таа преку својата пракса и ЈОГИСКАТА МЕДИТАЦИЈА му дава на аспирантот искуство како да се спознае самиот себе, својата природа и целисходноста на својот живот. Иако јога праксата и…

Read More

Медитација – Философија на Медитацијата

By Фељтон

,,Чекори по патеката на смирена постојаност,, Далај Лама Духовните аспиранти од најстари времиња до денешни дни се во постојана потрага по Изворот на среќата и вечното блаженство. Јогата нуди еден од низата патишта кои водат кон Самоспознание и Себерализација. Таа пракично ни дава искуства со кои ќе се смири умот…

Read More

Медитација – Философија на Медитацијата

By Фељтон

,,Кога ја спознаеш суштината, ќе има ли заблуди ?,, Т. Кришнамачарја Преку ЈОГАТА и ЈОГИСКАТА МЕДИТАЦИЈА секој искрен и дисциплиниран аспирант стекнува знаење и способности кои практично се неограничени. На редовните јога практиканти им се отвораат портите за Лично спознаие преку дисциплинирање на сопсвеното тело – каја, здивот – прана,…

Read More

Прана

By Фељтон

,,Праната гори како оган и свети како сонце. Таа е она што е, и тоа што не е. Таа е она што е вечно,, Прашна Упанишада Праната е сила, снага, енергија, животен здив. . Таа е фундаментот на се што постои, виталната енергија која го исполнува целиот уневерзум. Највидлива манифестација…

Read More

Пранајама 1 – Вовед во Дишењенто

By Фељтон

,,Без дишење нема живот на Земјата,, Ведантата Манифестацијата на животот започнува со вдишување а завршива со здивот на издишување. Меѓу овие два здива, почетниот и завршниот тече цел еден живот во кои дишењето е маркантен и витален процес кој го определува квалитетот и должината на нашите животи, состојбата на нашата…

Read More

Пранајама 2 – Принципи во Дишењенто

By Фељтон

,,Оној кој правилно диши, стекнува контрола над целото свое битие,, Хатха јога прадипика Болестите може да ги отстраниме и да ги трганеме далеку од нас а здравјето да биде константа во нашето секодневие само ако на нашиот организам му обезбедиме редовна, навремена и свежа количина на животна енергија – Прана,…

Read More

Пранајама 3 – Комплетно јога Дишење

By Фељтон

,,Бидејќи дишењето е живот, ако добро дишеш подолго и ќе живееш,, Староиндиска поговорка – мудрост Дишењето, особено свесното и контолирано дишење е елемент вграден во секоја јога вежба, во било која и да е јога пракса и во секој систем на јога. И нема ниту еден јога систем, ниту една…

Read More