Пранајама 4 – Приорогно Дишење

By Фељтон

,,Дишењето не само што го одржува физичкото тело, туку е и директен медиум за развојот на свеста,, Парамханса Сатјананда Правилното и здраво дишење се одвива низ нос и енергетската виталност се зголемува со свесно, длабоко, бавно, бесшумно и лесно дишење. Ова во основа го овозможува комплетното јога дишење, комбинирано со…

Read More

Пранајама 5 – Духовната Димензија на Дишење

By Фељтон

,,Пер аспера ад астра,, Латинска мудрост Многу често во секојдневниот живот низа работи и процеси ги работиме и изведуваме нагонски, механички или автоматски. Во тие дејности и во тие активности минуваат минути, часови, денови…. минуваат многу година од нашите животи без да забележиме дека минало детството, младоста, нашиот работен век….

Read More

Пранајама 6 – Здивот и Неговата Промена

By Фељтон

,,Панта реи,, Хераклит Се се движи се се менува. Светот во кои сме и што не опкружува е свет на промени, свет на вечна променлива рамнотежа. Се менуваат и денот и ноќта, мракот и утрото, уморот и акстивностите…Тие промени се проткајуваат во секој сегмент на надворешниот свет и се провлекуваат…

Read More

Пранајама 7 – Вовед во Нади Шодан

By Фељтон

,,Кога го совладаме дишењето, владееме со мислите,, Махариши Махеш Јоги За да се искористи најдоброто и максимумот од дишењето а особено од техниките на пранајама, на веќе створената позитивна навика на комплетно јога дишење, како вовед во пранајама секојдневно, редовно и прогресивно треба да се работи НАДИ ШОДАН. Таа преставува…

Read More

Пранајама 8 – Нади Шодан Пракса

By Фељтон

,,Кога сите нади и чакри кои се нечисти се прочистат, тогаш практикантот е способен да ја задржи праната,, Хатха јога прадипика Контролата на здивот низ ноздрвите се прави со посебна мудра на десната рака поставена пред лицето позната како ПРАНАЈАМА МУДРА или уште и наречена НАСИКАГРА МУДРА. Со палецот се…

Read More

Пранајама 9 – Вовед во Текниките на Дишење

By Фељтон

,,Асаните се растенија, вежбите на Пранајама се цветови а преку цветот доаѓаат плодови,, Парамханса Свами Махешварананда Човекот од дамнина е во вечна потрага по методите со кои ќе го зачува здравјето и виталноста а во исто време ќе го продолжи сопствениот животен век во среќа и радост. Јогата создала начини…

Read More

Пранајама 10 – Подготовки на Контролирано Дишење

By Фељтон

,,Влегувам во секое живо битие и престојувам во него како живототворен здив,, Бхагават Гита Во денешниот свет, каде човекот во разни животни ситуации мора да прави работи кои се граничат а често дури и ги надминуваат и неговите можности успехот зависи и е во дирекна спрега со неговите здрави животни…

Read More

Пранајама 11 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 1

By Фељтон

,,Оној кој ја гледа целта не може да го изгуби патот,, С. Јесудијан Во класичните дела за јогата, опишани се десетина техники на ПРАНАЈАМА кои правилно применувани нудат позитивни влијанија кај практикантите. Денес, нивната примена во јогата под овие или нови имиња е во голема мера и во зависност од…

Read More

Пранајама 12 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 2

By Фељтон

,,Човекот е битие створено за да самото себе се надмине,, Ниче Јогата ја носи традицијата од минатото, кога од митски времиња и низ текот на илјадници година познати и многу анонимни јоги со својата непрекината пракса и лични искуства ја обликувале јогата. Таа денес е совршена теоретска и прагматична филисофија…

Read More

Пранајама 13 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 3

By Фељтон

,,Во работата е себеостварувањето,, Бхагавад Гита Почетокот, текот на животот и неговитот крај се одбележани со дишење. Од начинот на дишењето зависи квалитот на животот и успехот на секој поединец. Стеканувањето навика на свесно и контролирано дишење и неговата примена во секојдневието го исполнува животот на практикантот со виталност, здравје,…

Read More