Пранајама 14 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 4

By Фељтон

,,Вежбањето е најдобриот учител,, Латинска мудрост ПРАНАЈАМА -техниките на контролирано и свесно дишење се составен дел на сите системи и пракси по јога. Со нив здивот станува продолжен, бавен и суптилен а животот здрав, витален, духовно цврст и ментално јак. Со упаствата за изведување на ПЛАВИНИ завршува описот на древните…

Read More

Пранајама 15 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 5

By Фељтон

,,Кога ќе забележите дека вашето дишење е мирно, длабоко и без никаква непотребна пауза, ќе доживеете чувство на голем поттик и радост,, Свами Рама Постојаната грижа за себе јогините го исполнуваат со секојдневните јога вежби и таа се манифестира кај секој од нив во лично искуство. Тоа се преточува и…

Read More

Пранајама 16 – Класични Текники на Контролирано Дишење – 6

By Фељтон

,,Вистинската мисла може да го придвижи и небото и земјата,, Кинеска мудрост Редовната, навремена и по упаства извршената пракса на дишења го води секој практикант кон сигурна цел за здрав и хармоничен живот. Независно дали вежбата е едноставна или сложена треба да се работи внимателно, стрпливо по упаства и советите…

Read More

Гуру Пурнима – Денот на Духовните Учители

By Фељтон

Денот на Полна месечина во месец јули е посебен ден. Тоа е традиционален празник кои го прославуваат сите кои се на патот на јогата и духовноста. Се нарекува ГУРУ ПУРНИМА: Денот на духовните учители. Тоа е ден на исклучителна и нагласена духовна врска меѓу учителот и ученикот. Во животот на…

Read More

Гуру Пурнима 1 – Денот на Духовните Учители

By Фељтон

,,Послушај ги мудрите зборови на големите души и следи ги,, Гуру-бакти јога Имајќи ја во предвид различната природа на луѓето, нивниот различен психофизички и ментален потенцијал и духовен развој, јогата нуди различни патишта кои водат до иста цел: самоспознаие и самореализација. Во остварување на целта води редовната јога пракса –…

Read More

Гуру Пурнима 2 – Денот на Духовните Учители

By Фељтон

,,Големите луѓе ги мериме според доблестите а не според среќата,, Латинска мудрост Кога се воспостави односот гуру – учител и шишја – ученик, настанува духовна поврзаност и тогаш гуруовата енергија, снага автоматски тече: од учителот до ученикот. Тоа е шактипат – трансмисија на величенствена, космичка енергија. За да се активира…

Read More

Сурја Намаскара 4 – Поздрав на Сонцето

By Фељтон

,,Човеку, ти си единствена тајна! Кој може да ја отвори вратата освен ти? И никој не може да влезе освен тебе!,, С. Јесудиан Човекот од памтивек до денес е во постојана и вечна потрага во откривањето на мистериите на приридата и Космосот, секојдневно спознавајќи ги, ја открива тајната на вечноста…

Read More

Сурја Намаскара 5 – Ефекти од Поздравот на Сонцето

By Фељтон

,,Сонцето, е тоа кое ги отстранува слабостите, ги лечи болестите ги убива демоните и ги штити својте верници,, Риг Веда Циклусот СУРЈА НАМАСКАРА е една од ретките јога вежби која преставува целосна јога програма – садхана. Седум базични јога асани се вткаени во комплетна низа од 12 јога вежби –…

Read More

Асана 2 – Апотеоза на Асаната

By Фељтон

,,Човекот, кој на себе не може да си посвети барем еден сат на ден, не е човек,, Моше Л. вон Сасоу Секое човеково битие има личен дневен ритам на активности. Кога во дневниот ангажман, љубопитниот поединец би нашол барем малку време кое би го посветил кон себеоткривањето, тогаш тие личности…

Read More

Асана – 3 – Правила на Практикување Асани

By Фељтон

,,Она во што веруваш тоа и постои,, М. Горки Секојдневната јога пракса – садхана, во чија основата се асаните, кои како базичен елемент се вградени во катадневната јога програма, му овозможуваат на секој искрен и дисциплиниран јога практикант да го развие своето тело на ефикасен и флексибилен начин, кое со…

Read More