Skip to main content

Јога и Праксата

By April 5, 2014April 20th, 2014Специјални Артикли

,,Грам пракса вреди повеќе него тони теорија,, Свами Шивананда

Јогата тргува од фактот дека ние не сме само физичко суштество, туку пред се, сме сложено психофизичко и ментално битие кое и како член на општеството има одредена социјална положба и обврска. Токму од тука грижата за себе е природен процес. и лична обрска за нашиот севкупен психофизички и ментален развој.

Највисок идеал е развој кои води до самоспознание и духовна реализација. Преку редовните вежби јогата ни дарува тело ,здраво, цврсто и еластично со потполна контрола на дишењето, совршено владеење со менталните процеси и спиритуално искуство.Со јогата исполнуваме позитивен сегмент во животот, кој вграден во него го трансформира нашиот живот и себепостоњето во харнонија од целокупност исполнета со здравје, радост и мир.

Со било која работа да се зафатиме во животот, вклучувајќи ја тука и Јогата потребен е соодветен напор, труд, постојаност кон целта кој го нарекуваме едноставно АБЈАСА. Таа овозможува да чекориме кон успехот, или како што запишал Патанџали (големиот јога систематичар), преку вежбите-абјаса кои редовно и постојано применувани и практикувани, проследени со напор се постигнува смирување и контрола на свеста. Тој нагласува дека ВЕЖБАТА (АБЈАСА) ЌЕ БИДЕ ПЛОДОНОСНА АКО СЕ ПРАКТИКУВА ДОЛГО ВРЕМЕ, НЕПРЕКИНАТО И СО ПОЛНО МЕНТАЛНО ВНИМАНИЕ.

На овој начин ја развиваме и продлабочуваме нашата дисциплина која е клучот на успехот во животот. Секоја вежба ја изведуваме со концетрација, свесно следејќи ги сите промени во себе, во комуникација со моменталните физички и ментални можности. Ако не може да се изведе некоја вежба како што треба, не се разочаруваме туку постепено и со внимание остануваме во пријатност во крајната возможна положба. Обрнуваме особено внимание на правилното дишење при секоја вежба и релаксација.

Зошто Јогата не е спорт, ни аскетска пракса, ниту пак војничка дисциплина туку ЈОГАТА БАРА ДА ЈА ИСКОРИСТИМЕ ОГРОМАНТА МОЌ НА НАШИОТ УМ,која се активира со полно ментално учество и свесна конторла и во наједноставните физички вежби, техники на отпуштање, дишење, медитација…Таа ствара навики да им приоѓаме на процесите, предметите, личностите со потполна свесност за времето и просторот. Активно да го користиме дадениот момент за да ги придвижиме својте скриени човечки потенцијали и моќи и во потполност да ни се отворатат за да можеме да ги примениме како позитивност и доблести во секојдне