Skip to main content
Специјални Артикли

Кокино и Поздравот на Сонцето

Со секој завршен ден правиме уште еден чекор по патот наречен ЖИВОТ. За едни тој пат е добар а за други тежок и непредвидлив. За многумина секојдневието преставува неивесност исполнето со страв, недоверба, кои го преобразуваат човекот во агресивна, депресивна, плашлива и деструктивна личност. Такви личности за жал се многу…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Специјални Артикли

Ода на Животот

,, На Тоше и на татко ми Благоја за мир и спокој во вечноста со љубов, почит и понизност,, Луј Во една ладна саботна декемвриска вечер во годината на змејот, при нашата фамилијарна прошетка низ центарот на Скопје, ја забележавме големата музичка звезда Тоше, како седеше во неговиот џип, а…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Специјални Артикли

Феноменот Јога

Скоро секој човек се наоѓа во некоја животна ситуација во која се прашува себе: дали вреди да се продолжи да се живее на таков начин. Има моменти кога некои принципи треба сериозно да се преиспитаат и да да се размисли околу нивната целисходност оклу нивната понатамошна примена или нивна замена.…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Специјални Артикли

Поделба на Јогата

,,Јас којшто сум сигурен дека сум, се уште не знам доволно јасно кој сум,, Рене Декарт Јогата во своето многувековно непрекинато постоење успеала да ја пренесе својата изворност, мудрост и пракса и како древно учење да допре до денешми дни. Таа е една од ретките философски и духовни дисциплини која…
Perfect Yoga
April 5, 2014
Специјални Артикли

Јога и Праксата

,,Грам пракса вреди повеќе него тони теорија,, Свами Шивананда Јогата тргува од фактот дека ние не сме само физичко суштество, туку пред се, сме сложено психофизичко и ментално битие кое и како член на општеството има одредена социјална положба и обврска. Токму од тука грижата за себе е природен процес.…
Perfect Yoga
April 5, 2014